Informace pro majitele dárkových a jiných poukazů 

- Termín objednání je vždy závazný

- V případě, že se na domluvený termín nemůžete dostavit, je nutné VŽDY to oznámit e-mailem nebo telefonicky minimálně 24 hodin předem!!

- Pokud se na domluvený termín nedostavíte, ani předem neomluvíte, vyhrazujeme se právo uplatnění/propadnutí voucheru v celé jeho výši jako kompenzaci ušlého zisku a času, který bychom v případě Vaší předchozí omluvy mohli nabídnout jinému zákazníkovi. 

- Pokud zákazník i nadále trvá na využití takto propadlého poukazu, uhradí předem částku ve výši 300,-Kč/za každou hodinu, která mu byla rezerovována pro využití poukazu. (Tzn., že pokud byl voucher avízován na dobu 2 hodin, zákazník předem na účet, který mu bude zaslán, uhradí 600,-Kč, poté využije poukaz v náhradním termínu. V případě nezaslání této pokuty nebude na jeho žádost brán zřetel a poukaz propadne bez náhrady).

- V případě, že čas procedury je kratší, než 1 hodina, bude částka přiměřeně času snížena.

TOPlist